FRIS - MERITUM- SZKOLENIA

Przejdź do treści

Menu główne:FRIS
®


W skrócie o FRIS®:

Nazwa modelu jest skrótem od pierwszych słów:

FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY

Określają one cztery perspektywy poznawcze, służące do opisu Stylów Myślenia i Stylów Działania.
Styl myślenia zależy od tego czy w zetknięciu się z nową sytuacją – najbardziej istotne są dla nas fakty, relacje, idee czy struktury.

Styl działania wynika ze Stylu Myślenia oraz ze stopnia wykorzystania pozostałych perspektyw. Określa on sytuacje, w których osoba jest najbardziej skuteczna.


Połączenie Stylu myślenia i Stylu działania  mówi o tym, co jest dla danej osoby najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje może wykorzystać w praktyce.

ZAWODNIK:
Myśli przede wszystkim logicznie. Określa jeden nadrzędny cel, upraszcza problem, znajduje jedno, praktyczne rozwiązanie i szybko dąży do jego realizacji. Satysfakcjonują go wyzwania, pokonywanie trudności, lubi szybko reagować i podejmować decyzje.

PARTNER:
Myśli głównie intuicyjnie. Określa cel patrząc z perspektywy relacji i kontaktów międzyludzkich. Znajduje kilka wersji tego samego rozwiązania problemu. Satysfakcjonują go działania oparte na współpracy i wsparciu.


WIZJONER:

Myśli w sposób lateralny. Podchodzi do problemu globalnie, znajduje wiele, często odmiennych rozwiązań problemu. Satysfakcjonują go nowe, do tej pory niewypróbowane działania. Lubi być prekursorem wszelkich zmian i nowych rozwiązań.

BADACZ:
Myśli w sposób analityczny. W obliczu problemu stara się dotrzeć do sedna, zebrać dużą ilość informacji, analizuje je bardzo dokładnie i dąży do optymalnego rozwiązania. Satysfakcjonuje go udoskonalanie obecnych lub opracowanie nowych rozwiązań.

Nie ma lepszych ani gorszych stylów Myślenia, natomiast może pojawić się problem niedopasowania  roli lub zadania do naturalnych predyspozycji.

Jak w praktyce przebiega proces Frisowania?

I. Badanie indywidualne:

1. Klient dostaje link do badania on-line. Czas wypełnienia  kwestionariusza, to     25- 35 minut.      
2. W terminie do 3 dni roboczych trener otrzymuje raport z  Centrali FRIS® z profilem klienta.
3. Certyfikowany trener spotyka się na sesji coachingowej z  klientem, podczas której przekazany
   zostaje raport i  omówione wyniki wraz z zaleceniami na przyszłość.
 

Jeśli osoba badana wyrazi zgodę i chęć – raport może zostać skonsultowany z przełożonym.

II. Badanie zespołu.

1. Badanie indywidualne poszczególnych członków zespołu
   (patrz punkt I)
2. Warsztat, na którym tworzy się mapę zespołu, omawia role i potencjał poszczególnych członków. W trakcie zajęć analizuje się możliwe zagrożenia, znajduje się alternatywy działania dla poszczególnych członków zespołu. Jednocześnie zwraca się uwagę na  słabe strony zespołu (jego braki w procesie realizacji projektu).

Zespół otrzymuje wskazówki jak szukać osób, które mają potrzebne zdolności oraz jak wykorzystać te zasoby, które już ma. Po warsztacie wzrasta samoświadomość zespołu, jego gotowość do działania, poprawia się komunikacja.  
Wszystko zaczyna działać jak w dobrze wyregulowanym mechanizmie.

Badanie FRIS® może zostać przeprowadzone indywidualnie tzn. dla wybranego menedżera, pracownika lub grupowo np. dla całego działu, zespołu projektowego, kadry kierowniczej. FRIS® jest też narzędziem często stosowanym przy rekrutacji.
W przypadku zainteresowania wprowadzeniem FRIS® do Państwa firmy, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.MERITUM

ul. Wrzosowa 24
05-119 Legionowo

Biuro czynne
godz.: 8:30 do 16:30TELEFON

Biuro
tel. +48 22 299 64 19

Dyrektor ds. Sprzedaży
Marta Łukowska
tel. +48 512 127 551E-MAIL

Biuro
biuro@meritum-ml.com

Dyrektor ds. Sprzedaży
marta.lukowska@meritum-ml.comOBSERWUJ NASFotoPixelStudio: 605 158 852 - Strony internetowe responsywne - zdjęcia okolicznościowe - reklama.
FotoPixelStudio: 605 158 852 - Strony internetowe responsywne - zdjęcia okolicznościowe - reklama.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego